Tervetuloa yläkouluun!Vuosisuunnitelmamme tulee olemaan seuraavanlainen:


Jakso 1

Jaksossa on äidinkieltä kaksi tuntia viikossa (2*75)

Yhteensä jaksossa on n. 16 äidinkielen tuntia

Ensimmäisessä jaksossa 

-Kertaamme kirjoittamisen perusasioita: suunnittelu ja kappalejako ja virkkeiden rakentaminen

-Aloitamme kirjallisuuten tutustumisen lukemalla nuorille suunnattuja novelleja


1. Miten äidinkieltä opiskellaan yläkoulussa? Tutustumista.

2. Asennejana äidinkielen sisällöistä. Portfolion laatiminen ja tavoitteiden asettaminen (kirjoitetaan tavoitteista yhtenäinen teksti portfolion ensimmäiselle sivulle). 

3. Oman tekstin suunnittelun merkitys ja ajatuskartan hyödyntäminen: Minun elämäni, ajatuskartta (yläkoulu) + listauksella elämän varhaisvaiheet, läksy s.31, tehtävä 5

4. Kappalejako  (oppikirjan tehtävät s. 26-27), läksynä s.27 t. 5 (voidaan aloittaa jo tunnillakin)

5. Onnistuneiden läksytekstien lukemista + Minun elämäni -tekstin aloittaminen

6. (Kirjallisuus-kahoot) + jatketaan loppuun Minun elämäni -teksti

7. Virke ja lause (ope käy teorian,yhden sanan tarina, kirjoitetaan yhteiset jatkotarinat virke kerrallaan), läksynä oppikirjan sivun 113 tehtävät 2-4

8. Luetaan novelli "Elisan huone" ja tehdään novelliin liittyvä, lausetyypit kertaava dialogitehtävä.

 9. Päälause ja sivulausetyypit (Kertauspolku virkekoetta varten -aineisto)

10. Luetaan novelli "Yösuunnistus" + käydään novellin avulla vielä läpi sivulausetyyppejä

11. Kertaustunti: virke, lause ja välimerkit

12. Koe: virke, lause ja välimerkit

13. Luetaan novellit "Sikavähän tähtiä" ja "Mustavalkoinen tyttö" - Valitse itse kumpaan liittyvät tehtävät teet

14-16: joustotunteja

-Minun elämäni -kirjoitelma, arviointi 4-10

-Koe: virke, lause ja välimerkit, arviointi 4-10

-Novellikokoelmaan liittyvät tehtävät: arviointi 4-10Jakso 2

-Kertaamme verbien taivutuksen

-Kertaamme sanaluokat

-Luemme nuortenromaanin Zoo - viraalit nerot ja teemme siihen liittyvät tehtävät

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

Jakso 3

Sanaluokat & Media


Jakso 4

Kaunokirjallisuuden tulkintaa + oikeinkirjoitussäännöt

Jakso 5

Kaunokirjallisuusjakso