Novellipankki

  • Novellipankin novellien avulla voit kerrata proosan analyysin keskeisiä käsitteitä ja kehittää analyysitaitojasi. Novellit ovat peräisin vanhoista YO -kokeista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tekstit olisivat erityisen vaativia: analyysisivusto soveltuu vasta-alkajallekin. Valitse itseäsi kiinnostavia tekstejä.
  • Novellien yhteyteen on laitettu myös mahdollisen TT -vastauksen tehtävänanto, mikäli novellin pohjalta on tarkoitus kirjoittaa TT-vastaus.
  •  Novelleja hyödynnetään useilla kursseilla proosan analyysin harjoittelussa.
  • Kaikkiin novellianalyysitehtäviin on olemassa sähköiset vastaukset, jotka saat opelta pyydettäessä.
  • Löydät esityksen proosan analyysin keskeisistä käsitteistä täältä, mikäli olennaiset käsitteet ovat päässeet unohtumaan. Lisäksi uuden opsin opiskelijoille Jukola -käsikirjassa on aiheesta napakka tiivistys.

Poimintoja kotimaisesta klassikkoproosasta 


Kuvan  lähde

Novelli 1

Mene Teuvo Pakkalan novellikokoelmaan "Lapsia" (1895) täältä. Valitse novellikokoelman novelleista novelli "Syntinen joulupuuro". Lue novelli ja vastaa kysymyksiin.

a) Miksi riisipuuro on Elsalle niin tärkeä asia?

b) Millaisista piirteistä huomaat, että novelli ei sijoitu nykyaikaan? Mihin aikaan ja paikkaan sijoittaisit novellin? Mikä siis on novellin miljöö? Miten se eroaa nykyisestä suomalaisesta ympäristöstä? Anna esimerkkejä.

c) Kuvaile Elsan ja hänen äitinsä elämäntilannetta. Muista perustella pohjatekstillä. Mitä elämäntilanne kertoo miljööstä henkilöhahmojen elinaikana? 

d) Miksi ihmiset suhtautuvat apua pyytävään Elsaan vihamielisesti tai välinpitämättömästi? Miten sinusta nyky-Suomessa suhtaudutaan kerjäläisiin? Miksi? Onko suhtautuminen muuttunut?

e) Millaisia ajatuksia suomenruotsalaisten naisten käytös herättää sinussa? Havaitsetko käytöksessä minkäänlaista ristiriitaisuutta?


Syvennetään pohdintaa:

a) Millainen suhde Elsalla on Jumalaan? Miten se eroaa tyypillisen 2000 -luvu suomalaislapsen jumalasuhteesta? Mistä ero johtuu? Mihin kaikkeen 2000 -luvun suomalainen ihminen turvautuu, jos hän ei turvaudu Jumalaan? 

b) Novellissa ruotsia puhuvat naiset toteavat, ettei Elsalla pitäisi olla mitään hätää, koska hänen äitinsä on terve ja voi näin tehdä työtä. 2000 -luvun Suomessakin esiintyy köyhyyttä. Mistä köyhyys johtuu? Onko se ihmisen oma valinta? Onko Elsan perheen köyhyys heidän oma valintansa?


Novelli 2: Rosa Liksomin nimetön novelli (saatavilla ainoastaan monisteena)


Proosakatkelma 3

Lue Tove Janssonin romaanin Muumilaakson marraskuu (1970) kolmas luku ja vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin. Löydät katkelman täältä.

a) Analysoi katkelman kerrontaa. Millaisia erilaisia kertojia löydät katkelmasta? Miksi katkelmassa on käytetty erilaisia kertojia?

b) Millainen suhde Vilijonkalla on ympäristöönsä ja muihin ihmisiin ennen pelastumista? Perustele.

c) Mitä Vilijonkalle mielestäsi tapahtuu hetkellä, jolloin hän pelastuu? Miten hän muuttuu ja miksi?

d) Miten katkelman kuvat täydentävät kerrontaa? Mitä uutta ne tuovat kerrontaan?

Syvennetään pohdintaa

a) Millaisia ovat sinun pahimmat pelkosi? Miksi pelkäät juuri näitä asioita? 

b) Voiko omat pelkonsa oppia voittamaan? Jos voi niin miten? Vai tarvitseeko pelkojaan edes voittaa?


Novelleja lukuvuodelta 2017-2018


    Kuva lähde


Novelli 1

Lue ensin Sisko Istanmäen novelli "Sankarikalastaja" (2000) täältä

a) Mitä novellin isä puuhaa kalaretkillään? Mistä tämän voi päätellä?

b) Novellissa on minäkertojana äiti. Miten äiti tulkitsee miehensä kalaretket? Mistä tämän huomaa? Kuinka luotettavana kertojana pidät äitiä? Miksi äiti ei mielestäsi halua nähdä ilmiselvää totuutta?

c) Miten novellin poika tulkitsee isänsä kalaretket lapsena? Miten hän suhtautuu kalaretkiin? Mistä tämän huomaa?

 d) Miten pojan suhtautuminen isään ja kalaretkiin muuttuu novellin kulussa? Miten muutos ilmenee ja mistä luulet sen johtuvan? 

e) Mitä novelli kertoo yleisellä tasolla petollisuudesta? Avaa toisin sanoen novellin keskeistä teemaa.


Novelleja lukuvuodelta 2016-2017

               Kuvan lähde

Novelli 1

Lue Ernest Hemingwayn novelli Vanhus sillankorvassa (1938). Löydät novellin täältä. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on novellin aihe, eli mistä novelli kertoo?

2. Onko kyseessä tilannenovelli vai juoninovelli? Perustele valintasi.

3. Tiivistä novellin juoni lyhyesti. Kuvaa siis novellin lähtötilanne, keskeiset käännekohdat ja lopetustilanne.

4. Millainen kertoja novellilla on? Missä novellin kohdissa kertoja vetäytyy taustalle? Missä kertoja taas tuo oman näkemyksensä tapahtumista selvästi esille?

5. Analysoi kerronnan keinoja novellissa (juonen kuljetus, kuvailu, dialogi). Mitä keinoja käytetään paljon? Mitä keinoja taas ei juuri käytetä? Miten tämä vaikuttaa tapahtumien etenemisvauhtiin? Onko novellissa kohtia, joissa juonen kuljetus hidastuu tai nopeutuu? Miten kauan novellin tapahtumat kestävät?

6. Mitä saat tietää ja voit päätellä novellin miljööstä eli tapahtuma-ajasta ja -paikasta? Miten novellin vanhus suhtautuu ympärillään näkemiinsä tapahtumiin? Miten minäkertojan suhtautuminen miljööseen eroaa vanhuksen suhtautumisesta? Mitä suhtautumisero kertoo hahmojen asenteista ja odotuksista?

7.Löydätkö novellista ennakointeja tai takaumia? Miten ne mahdollisesti vaikuttavat novellin tunnelmaan ja kuvaan, joka hahmoista välittyy?

8. Mitä tekstissä sanotaan suoraan vanhusta lähestyvästä miehestä? Tee lista. Mitä taas voit päätellä miehen tunteista ja asenteista hänen ajatustensa ja käytöksensä perusteella? Tee jälleen lista.

9. Mitä tekstissä sanotaan suoraan vanhuksesta? Tee lista. Mitä taas voit päätellä hahmon tunteista ja ajatuksista hahmon käytöksen ja dialogin perusteella?

10. Novellin keskeisten hahmojen välillä vallitsee vastakkainasettelu eli hahmot ovat tietyssä mielessä toistensa vastakohtia. Analysoi hahmojen tilannetta ja asenteita. Miten hahmot eroavat toisistaan?

11. Millaisen kuvan novelli välittää sodasta, ihmiselämästä ja luovuttamisesta? Analysoi siis novellin keskeisiä teemoja.Novelli 2

Lue Joonas Konstigin novelli Pajunkissat (2008). Löydät novellin  täältä

1. Mikä on novellin aihe eli mistä novelli kertoo?

2. Tiivistä novellin juoni. Kuvaa siis novellin alkutilanne, keskeiset käänteen ja lopputilanne.

3. Ketkä ovat novellin päähenkilöitä? Määrittele lyhyesti heidän suhteensa. 

4. Mikä on novellin miljöö

5. Millainen kuva novellissa rakentuu Ellan isästä esinemotiivien perusteella?  Etsi novellista kaikki esineet, jotka liitetään isään. Mikä esineitä yhdistää?

6. Tarkastele novellin hahmojen nimiä ja nimityksiä. 

a) Mikä on novellin miespuolisen päähenkilön lempinimi? Millaisia assosiaatioita nimestä tulee? Kuinka hyvin nimi kuvaa hahmon toimintaa? 

b)Mihin eläimeen Ella taas yhdistää miehen? Miksi? 

c) Millaisia assosiaatioita syntyy miehestä, jonka nimi on Raipe? 

d)Miksi koiran nimi on juuri Jätkä eikä vaikkapa Sebastian?

7. Novellissa erityisen keskeinen kohta on takauma, jossa miespuolinen päähenkilö ja Ellan isä sahaavat reikää jäähän. Millainen konflikti hahmojen välillä vallitsee? Miten päähenkilö yrittää ratkaista konfliktin?

8. Saunassa miespuolisen päähenkilön löylynheitto on pieni allegoria. Mitä löylynheitto kertoo päähenkilöstä? Miten löylynheitto liittyy tapahtumiin jäällä?

9. Analysoi aiempien tulkintojesi pohjalta novellin alkupuolta. 

a) Miksi päähenkilö on ottanut metsään mukaan kirveen? 

b) Millaisia leikkejä hän haluaisi metsässä leikkiä? Mikä leikkejä yhdistää? Mitä leikkitoiveet kertovat hahmosta?

c) Miten päähenkilö suhtautuu pajunkissojen poimimiseen?

10. Tulkitse aiempien havaintojesi pohjalta, millaisia teemoja novelli käsittelee. 

11.Pajunkissat on novellissa nimimotiivi. Miksi novelli on nimetty juuri noin? Miten nimimotiivi rakentaa novellin teemoja? 


 


Novelli 3

Lue Joni Skiftesvikin novelli Musta lokki (1988). 

Novellin aihe: Vanha mies kertoilee pojalle vaarallisesta seikkailustaan myrskyisellä merellä

Löydät novellin täältä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Määrittele ensin kokonaisin virkkein käsitteet sisäkertomus ja kehyskertomus. Kerro sitten, mikä osa novellissa on sisäkertomusta ja mikä kehyskertomusta.

b) Tarkastele novellin kehyskertomuksen kerrontatilannetta. Millaiselle henkilölle minäkertoja kertoo kertomustaan ja mihin hän voisi kertomuksellaan pyrkiä? 

c) Arvioi minäkertojan luotettavuutta. Tarkastele ensin tarinan alkua, aikaa ennen kuin minäkertoja havaitsee veneensä rikkoutuneen. Listaa kaikki kertomuksen kohdat, jotka tuntuvat sinusta epätarkasti kerrotuilta tai virheellisiin uskomuksiin perustuvilta.

d) Listaa, millaisia yliluonnollisia elementtejä minäkertojan tarina sisältää. Miten kertoja itse suhtautuu kertomukseensa? Miksi hän voisi sepittää yliluonnollisia yksityiskohtia?

e) Listaa ne minäkertojan kalastusmatkaa koskevat tapahtumat, jotka voisivat olla totta.

f) Millaisia teemoja novelli käsittelee?

g) Novellissa "musta lokki" on motiivi. Miten motiivi liittyy teemoihin?

h) Lue Edgar Allan Poen kuuluisa runo Korppi täältä. Millaisia epäsuoria intertekstuaalisia viittauksia eli alluusioita löydät novellista, kun tarkastelet sitä Poen runoa vasten?

i) Lue  vanhoja lintu-uskomuksia käsittelevä artikkeli ja tarkastele minäkertojan kertomusta artikkelin valossa. Millaiset seikat liittävät kertomuksen osaksi kansanperinnettä? 

TT-vastauksen tehtävänanto: Mitä saat tietää ja voit päätellä novellin kertojasta? 

Novelli 4

Lue Juha Itkosen novelli Kaupankäyntiä (2008) ja vastaa novelliin liittyviin kysymyksiin. 

Novellin aihe: Isä ja poika menevät yhdessä jääkiekko-otteluun, joka muuttaa heidän suhteensa pysyvästi.

Löydät novellin täältä.

a) Kenen näkökulmasta tapahtumat kerrotaan? Miten luotettavana pidät kertojaa? Perustele. 

b) Mitä voit päätellä minäkertojan elämäntilanteesta novellin nykyhetkessä? Huomaa, että novellin nykyhetki ei välttämättä ole sama kuin aika, johon suurin osa tapahtumista sijoittuu.

c) Miten novellin päähenkilö suhtautuu isään ennen yhteistä jääkiekkomatkaa? Muista perustella pohjatekstillä.

d) Jääkiekko-ottelussa tarinan tapahtumissa on aukkokohta. Täydennä aukko. Mitä luulet, että isälle ja isän autolle on tapahtunut? 

e) Pohdi isän aiemman toiminnan syitä. Miksi isä veti minäkertojan pylvään taakse? Miksi hän lähetti minäkertojan ostamaan yksin makkaraa?

f) Mikä on mielestäsi tarinan huippukohta, jossa tapahtumien lopullinen suunta muotoutuu? Huomaa, että tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta.

g) Miten minäkertoja suhtautuminen isään muuttuu jääkiekko-ottelun aikana? Millainen minäkertojan ja isän suhde on myöhemmin, minäkertojan nuoruudessa ja aikuisuudessa? Perustele päätelmäsi pohjatekstillä.

h) Millaisia teemoja löydät novellista? Mitä novelli pyrkii kertomaan ihmiselämästä?

TT-vastauksen tehtävänanto: Millaisena isän ja pojan suhde esitetään novellissa?Novelli 5

Lue Jyrki Vainosen novelli Pullo (2007) ja vastaa novellia koskeviin kysymyksiin. 

Aihe: Läheinen seuraa alkoholisoituneen veljenä viimeisiä, kurjia elinpäiviä.

Löydät novellin täältä.

a) Mikä ja millainen on novellin miljöö? Mitä miljöökuvauksen avulla kerrotaan alkoholisoituneesta veljestä? Perustele tekstiesimerkkien avulla.

b) Luonnehdi novellin veljesten keskinäistä suhdetta. Miten alkoholisoitunut mies suhtautuu veljeensä? Miten alkoholistin läheinen taas näkee alkoholisoituneen? Perustele tulkintasi.

c)  Novellissa lentäminen on motiivi. Etsi tekstistä kaikki kohdat, joissa puhutaan lentämisestä. Millaisia erilaisia symbolisia merkityksiä lentäminen tekstissä saa?

d) Tarkastele novellissa esiintyviä värejä ja tietyihin väreihin kytkeytyviä esineitä ja asioita. Millaiset asiat novellissa ovat vaaleita tai valkeita? Millaiset asiat taas ovat tummia tai värikkäitä? Millaisia symbolisia merkityksiä värit saavat? Perustele.

e) Millaisia teemoja novelli käsittelee? Miten lentäminen, pullo ja valkea väri motiiveina liittyvät teemoihin? Miten elementit rakentavat teemoja?

Lukutaitovastauksen tehtävänanto: Mitä novellissa kerrotaan jättimäisen pullon avulla alkoholismista?


Novelli 6

Lue Sari Mikkosen  novelli Hinta (1995) ja tee siihen liittyvät tehtävät.

Aihe: Omia polkujaan kulkeva nuori mies ajautuu konfliktiin isänsä ja veljensä kanssa.

Löydät novellin täältä.

a) Minkä ikäinen ja mitä sukupuolta minäkertoja todennäköisesti on? Perustele.

b) Tee päätelmiä minäkertojan elämäntilanteesta. (Älä vielä havainnoi laajemmin suhdetta isään ja veljeen). Muista perustella pohjatekstillä.

c) Miten Kimi suhtautuu veljeensä? Perustele.

d) Miten isä on suhtautunut minäkertojaan? Millainen konflikti isän ja minäkertojan välillä ilmenee? Perustele.

e) Miten minäkertoja suhtautuu Kimiin puhelinkeskustelun jälkeen? Millainen konflikti veljesten välillä ilmenee? Perustele.

f) Miten luonnehtisit minäkertojan arvomaailmaa? Vertaa arvomaailmaa minäkertojan isän arvomaailmaan? Löydätkö yhteisiä piirteitä?

g) Mihin novellin nimi viittaa?

h) Millaisia teemoja löydät novellista? Mitä ihmiselämässä kaikille läheisiä kysymyksiä novelli pyrkii kuvaamaan?

i) Mitä mieltä itse olet novellin minäkertojan toiminnasta? Entä isän toiminnasta? Perustele.

TT-vastauksen tehtävänanto: Millaisen kuvan novelli välittää veljesten suhteesta? 

   Kuvan lähde


Novelli 7

Lue Tuuve Aron novelli Tappajahai (2012) ja tee siihen liittyvät tehtävät.

Aihe: Itsensä äärimmäisen rumaksi mieltävä tyttö aiheuttaa pahennusta juhlissa 

 Löydät novellin täältä

a) Tarkastele novellin miljöötä. Millaiseen tilanteeseen novellin tapahtumat sijoittuvat? 

b) Mikä on novellin keskeisin vastakkainasettelu? Perustele.

c) Miten minäkertoja suhtautuu Niklasta ympäröiviin tyttöihin? Perustele.

d) Miten hän suhtautuu Niklakseen?

e) Poimi novellista kalojen elämään viittaavat ilmaukset. Miten nämä ilmaukset ja novellin nimi Tappajahai liittyvät minäkertojan tapaan nähdä itsensä ja muut ihmiset?

f) Kuinka luotettavana pidät minäkertojan kuvausta tapahtumista? Mitä novellin lopussa oikein tapahtuu?

g) Millaisia teemoja novelli käsittelee?


TT-vastauksen tehtävänanto: Tulkitse novellia lähtökohtana sen nimi Tappajahai.