Kuva on suomalaisen kuvataiteilija Jenni Hiltusen käsialaa ja sen alkuperäinen lähde on  täällä.

Äidinkielen uuden YO-kokeen esittely

Löydät tarkan esityksen kokeen rakenteesta ja arvioinnin perusteista täältä.


Usein kysyttyjä kysymyksiä:

1. Miten äidinkielen YO -kokeeseen voi valmistautua?

Äidinkielen koe on ensisijaisesti ajattelun taitojen ja yleissivistyksen  mittaaja. Tätä taustaa vasten kaikki aiemmat lukio-opintosi ovat valmistaneet sinua äidinkielen YO -kokeeseen. 

Menestyminen äidinkielen kokeessa edellyttää, että seuraat aktiivisesti ja kriittisesti mediaa ja luet kaunokirjallisuutta. Mikäli et ole vielä tehnyt näin, älä hätäänny. Abivuoden aikanakin ehtii paljon. Ymmärrys maailmasta on kokeessa paljon olennaisempaa kuin esimerkiksi yksittäisten käsitteiden osaaminen.

Kykyäsi käyttää äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla esille tulleita käsitteitä arvioidaan kokeessa myös. Muista, että mitään "näin analysoin tekstin kuin tekstin" -rautalankamallia ei ole olemassa. YO-kokeen lukutaidon tehtävät edellyttävät useimmiten, että osaat yhdistellä erilaisia käsitepatteristoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Pidä huolta, että hallitset ainakin seuraavat kokonaisuudet käsitteineen:

  • Proosan (esimerkiksi novellin tai romaanikatkelman) analyysi
  • Runouden analyysi
  • Draaman ei näytelmän analyysi
  • Kuva-analyysi
  • Audiovisuaalisten tekstien (videoiden) analyysi
  • Tyylin ja kielen analyysi
  • Retoristen keinojen analyysi
  • Argumentaatioanalyysi
  • Verkkosivun analyysi kokonaisuutena.
  • Painetun tekstin analysoiminen kokonaisuutena

Lisäksi kokeessa painottuu lähdekritiikin hallinta. 


2. Mitä kielenhuollon asioita kannattaa kerrata?

Saat Abi-vuodeksi käyttöösi Jukolan Kielikirjan, joka mahdollistaa hyvin myös itsenäisen opiskelun. Koska sama kirja on käytössä myös alemmilla vuosikursseilla, et saa kuitenkaan tehdä kirjaan merkintöjä. Ikioman Kielikirjan ostaminen on erittäin suositeltavaa.


Yleensä ongelmia tuottavat erityisesti

-pilkkusäännöt

-kongruenssi

-pronominien viittaussuhteet

-viittaustekniikka


 

3. Onko koe oleellisesti vaikeampi kuin tehtävät, joita teemme tunnilla?

Kursseilla 8-9 tehtävät ovat samaa tasoa kuin YO -kirjoituksissa, ja ne arvioidaan samalla tavalla kuin kirjoituksissa arvioitaisiin. Monien opiskelijoiden kurssiarvosana laskee näillä viimeisillä kursseilla vastaamaan odotettavissa olevaa YO-arvosanaa. Huomaa kuitenkin, että valinnaiset kurssit eivät vaikuta lukion päättötodistuksen arvosanaan.